TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Naziv gr / m2 otpornost širina rolne
Bronco Leo 404± 5% 40 000 ciklus 140 cm
sastav
100% polypropylen


A 02

A 04

A 05

A 08
A 09
A  09
a15
A 15
a16
A 16 
a17
A 17 
a21
A 21
a23
A 23
a28
A 28
a30
A 30
a32
A 32 
a33
A 33
a37
A 37
a39
A 39
a41
A 41
a43
A 43
a47
A 47
a48
A 48
a56
A 56
a57
A 57
a63
A 63
a70
A 70

A 90